Friday, April 16, 2010

Senior 2008-2009

Jumlah pelajar yang menduduki STPM semakin meningkat kepada 18 orang dan keputusan yang baik telah diperolehi oleh mereka . Seramai 7 orang yang telah mendapat 4p dalam peperiksaan STPM mereka , Syabas !
Antara tokoh popular pada tahun mereka ini ialah :

Nama : Shahriz Imran
Jawatan : Ketua Pengawas / Pelajar Sekolah SMKWM2
Nama : Julie Raffaieza
Jawatan : Pengawas Sekolah
Nama : Muhammad Saifullah bin Ismail
Jawatan : Ketua Pengawas Perpustakaan

senior 2007-2008

Nama : Ragu Bathi A/L Kannan
Jawatan : Pengawas Perpustakaan

Nama : Mohammed Izzaq Mohammed Razali
Jawatan : Pengawas Perpustakaan dan AJK SiarayaNama :Farah Hafizah Roslan
Jawatan : Pengawas Perpustakaan

Hanya tiga orang sahaja yang menduduki peperiksaan STPM sebenar pada tahun 2008 . Hal ini demikian kerana kewujudan pra universiti di SMKWM 2 masih baru lagi .